top of page
IMG_2215 (1).JPG

BASTU & BÅTHUS

Sedan 2013 har vi ett nyrenoverat härligt båthus med en vedeldad bastu.
Båthuset är också en trevlig plats för en gemensam middag.

BOKA BASTU OCH BÅTHUS

 

 

Ändamål: Skriv sluten eller öppen beroende på om ni kan tänka er sällskap i bastun.
Bastun bokas i pass om 2 timmar.

Prenumerera på bastukalendern här:

 

 

 

Medlemmar och hyrestagare bokar bastun på samma villkor (perioden för en hyrestagare är 15 maj till 14 maj nästkommande år).
Under perioden juni - augusti är varannan dag (måndag, onsdag, fredag & söndag) öppen för alla dvs det går inte att boka tider dessa dagar och varannan dag (tisdag, torsdag, lördag) är bokningsbar.
Under perioden september - maj är alla dagar bokningsbara.
 

Regler för bokningsbara dagar av bastun:
Följande tider kan bokas: 15.00-17.00 / 19.00-21.00 / 21.00-23.00. Övriga tider är öppna för alla.

Bokning under perioden juni-augusti kan göras tidigaste två veckor i förväg.

Bokning som gjorts tidigare än två veckor i förväg är ej giltig.

Man får boka en tid per vecka.

Bokning av bastun innebär inte att man har bokat gemensamhetsutrymmet.

Gemensamhetsutrymmet är alltid öppet för alla med undantag för när någon bokat hela huset.

Bokning av bastu och gemensamhetsutrymmet:
Regler för bokning av hela huset, dvs bastu och gemensamhetsutrymmet:
Bokning görs via kontakt med föreningens sekreterare.
Grundregeln under juni - augusti är att man inte kan boka hela huset. I undantagsfall kan dock bokningar göras under öppna dagar och endast efter godkännande av person som är ansvarig för bokningssystemet.
Bokning under september - maj kan göras när som helst men endast efter godkännande av person som är ansvarig för bokningssystemet.
Medlemmar eller hyrestagare som vill komma åt sitt båtfack har alltid tillträde till båthuset även om någon annan har bokat huset.

Föreningens båthusansvarige är ansvarig för bastu och gemensamhetsutrymme, för närvarande: Marcus Drevik.

drevik@hotmail.com

031-984315

REGLER FÖR BASTU OCH BÅTHUS

Enbart sötvatten får hällas på bastuaggregatet.

Uppför er snyggt, tänk på att det bor folk nära bastun.

Ta med egen ved för eldning. Inget annat än rent och torrt trä, eldningsblock samt tidningspapper får eldas i kaminen. Reglera eldens lufttillströmning via att dra ut eller stänga kaminens sotlåda. Töm lådan vid behov. Räkna med att det tar ca 30 min att få bastun varm. Avsätt tid för städning innan bastutiden är slut så att nästa användare inte behöver vänta.

Lämna bastun välstädad. Tänk på att den ska vara i samma skick som ni själva vill finna den i.

bottom of page