top of page

ATT VARA MEDLEM

Vi har en fantastisk plats att utnyttja och att ta hand om tillsammans.
Läs mer här om att vara medlem.

STADGAR & PROTOKOLL

Vi har årsmöte tredje söndagen i juli varje år kl 10 i hamnen. 

MEDLEMMAR

För information om samtliga medlemmar i Berga Strands Båtsällskap, klicka på länken nedan. Filen innehåller uppgifter om samtliga medlemmar inklusive adressser, telefonnummer och e-post-adresser.

 För att öppna filen krävs ett lösenord. Hör av dig till någon i styrelsen om du har glömt lösenordet.

STYRELSE

Ordförande: Lennart Rosell

lennart.rosell@lincsourcing.com

0322-668711
Kassör: Lars Andersson

lar.andersson@cgi.com

0703-197194
Sekreterare: Charlotta Alexén

charlotta.alexen@gmail.com

0737-128254
Ledamot: Marcus Drevik

drevik@hotmail.com

031-984315
Suppleant: Lasse Krantz

lasse.krantz15@gmail.com

0709-541540

ARBETSLAG

Vid allmänna arbetsdagar i båthamnen kallas samtliga medlemmar. För arbete utöver allmänna arbetsdagar ansvarar respektive arbetsgruppansvarig för de uppgifter som behöver utföras. Medlemmar har 8 timmars arbetsplikt per år. 


Badbrygga och flotte
Tommy Glasér (ansvarig och sammankallande)

tommy.l.glaser@gmail.comBåtplatser (Fördelning, uthyrning, kölista, förtöjningar)
Robert Uhlig (ansvarig och sammankallande)

robban.uhlig@gmail.com

0703 - 60 26 27

Båthus, hamnanläggning och tomtmark
Marcus Drevik (ansvarig och sammankallande)

drevik@hotmail.com

031-984315

bottom of page