top of page

BÅTPLATSER 2023

Vår platsansvarige gör varje år en fördelning av platserna.

BÅTPLATSER
YTTRE PIREN
 1. Stefan Norell (hyr)

 2. Paula Hallgren

 3. Marie och Robert Wedberg

 4. Charlotta Alexén och Peter Stopp

 5. Ingela och Björn Johansson

 6. Margareta och Alf Jacobsson

 7. Ute Persson

 8. Eva och Lennart Rosell

 9. Lisa och Lasse Brunnström (hyr)

 10. Karin och Lars Wester (hyr)

 11. Ulrika och Håkan Sandberg (hyr)

BÅTPLATSER
INRE PIREN

12. Annika & Per Wester (hyr)

13. Ulrika och Håkan Sandberg

14. Ingela och Björn Johansson 

15. Segergren (hyr)

16. Dahlöf (hyr)

17. Britta och Mats Pettersson

18. Rosmarie och Robert Uhlig

19. Ann och Jan Secher

20. Solgun och Marcus Drevik

21. Tina och Lars Andersson

22. Laura Piriz & Lasse Krantz

23. Annika Gärdebäck och Tommy Glasér

24. Helen och Mathias Söderholm

FACK FÖR
KANOT OCH SUP

  1. Rosmarie och Robert Uhlig

  2. Eva och Lennart Rosell

  3. Klas Ekholm

  4. Helen och Mathias Söderholm

  5. Annika Gärdebäck och Tommy Glasér

  6. Annika Gärdebäck och Tommy Glasér

  7. Ulrika och Håkan Sandberg

  8. Laura Piriz & Lasse Krantz

  9. Stefan Norell

10. Marie Holm

11. Charlotta Alexén och Peter Stopp

12. Annika och Per Wester

12A. Annika och Per Wester

13. Annika och Per Wester

14. Charlotta Liljedahl

BÅTFACK
 1. Ulrika och Håkan Sandberg

 2. Rosmarie och Robert Uhlig

 3. Marie och Robert Wedberg

 4. Charlotta Alexén och Peter Stopp 

 5. Lisbeth Andersson (Stefan Norell hyr)

 6. Margareta och Alf Jacobsson

 7. Ann och Jan Secher

 8. Eva och Lennart Rosell

 9. Ingela och Björn Johansson

 10. Ingela och Björn Johansson

 11. Paula Hallgren 

 12. Elisabeth Lundblad (Karin och Lars Wester hyr)

 13. Laura Piriz och Lars Krantz

 14. Birgitta och Sara Östberg (Lisa och Lasse Brunnström hyr)

 15. Sara Olsson och Dane Carlsson (Segergren hyr)

 16. Ute Persson

 17. Jane Frennås (Annika och Per Wester hyr)

 18. Christina och Leif Obert (Sinnika och Peter Dahlöf hyr)

 19. Föreningens båtfack

 20. Föreningens båtfack

 21. Annika Gärdebäck och Tommy Glasér

 22. Solgun och Marcus Drevik

 23. Helén och Mathias Söderholm

 24. Tina och Lars Andersson

 25. Britta och Mats Pettersson

 26. Fredrike och Leif Thorstensson (Ulrika och Håkan Sandberg hyr)

FÖRTÖJNINGAR

Så här ska du förtöja vid y-bommarna i hamnen.

Förtöj båten så att fören hamnar 30 - 40 cm från bryggan med sträckta tampar. Båten skall vara förtöjd så att det absolut inte går att dra in den ända in till bryggan! Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.

 

Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan. Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. För att undvika skador skall tamparna inte gå vinkelrätt ut från båten/bommen.

 

Använd lämpliga fendrar på båtens båda sidor. Båten skall helst inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom. Bäst är att sätta fast fendrar längs med bommarna.

Läs gärna vår detaljerade guide med skisser och bilder för olika båtlängder.

FÖRDELNING AV BÅTPLATSER

Hamnen har för närvarande 24 platser och 24 medlemmar. Inför säsongen 2020 monterades Y-bommar i hamnen.

Alla medlemmar har rätt att lägga i båt med maxmåtten 2,3 meter i bredd och 7 meter i längd.

Längd mäts mellan yttersta punkterna i för och akter utan hänsyn taget till eventuella utombordsmotorer. Bredd mäts mellan yttersta punkterna på sidorna, inkl reling.

 

Båtar som överskrider dessa mått skall vid anmodan från styrelsen flyttas från hamnen. Styrelsen skall bara göra sådan anmodan om den som är ansvarig för den årliga fördelningen av båtplatser meddelat styrelsen att den totala tillgängliga platsen i båthamnen inte räcker till för att fördela plats till alla medlemmars båtar. I sådant fall skall ingen av de båtar som överskrider max-måtten tillåtas plats i hamnen.

Styrelsen fastställer årligen fördelning av platser med utgångspunkt från inrapporterade båtinnehav. Anmälan (inkl uppgift om båtens längd och bredd) skall göras till Robert Uhlig via telefon (0703-602627), e-post (robban.uhlig@gmail.com) eller brev (Robert Uhlig, Berga Strand 46, 471 71 Hakenäset). Anmälan får endast avse förestående sommar och skall göras mellan den 1 augusti och 31 mars. Platser för hyrestagare fördelas baserat på tidigare hyresår. Styrelsen delar därefter senast den 15 april ut båtplats efter behov till respektive medlem genom ett anslag i fönstret på båthusets kortsida samt genom att publicera listan här på hemsidan under rubriken -Båtplatser-.

 

Medlem som själv inte avser nyttja sin båtplats har inte rätt att på egen hand hyra ut eller låna ut sin båtplats. All uthyrning eller nyttjande av båtplats i andra hand skall ombesörjas via föreningen och enligt föreningens regler. Däremot är det tillåtet att på egen hand låna ut sin båtplats till vänner och bekanta under enstaka dagar.

Den person som är ansvarig för årlig fördelning av båtplatser har mandat att även fördela båtplatser till medlemmar eller hyrestagare som anmält båtar som överskrider max-måtten, dock under följande förutsättningar:

*

Ingen båt med mått större än 7,9 meter i längd och/eller 2,75 m i bredd skall någonsin tilldelas båtplats i hamnen.

*

Medlemmars rätt till båtplats har alltid företräde framför hyrestagare. Om så krävs skall hyrestagare nekas plats i hamnen för att ge plats till medlemmars båtar. Eventuellt uteblivna hyresintäkter delas i så fall lika mellan samtliga båtägare med båtar som överskrider de tillåtna max-måtten.

 

*

I händelse av att den person som är ansvarig för den årliga fördelningen av båtplatser pga platsbrist inte lyckas fördela båtplatser till samtliga medlemmar skall samtliga båtägare med båtar som överskrider max-måtten nekas båtplats i hamnen. Berörda båtägare har då en vecka på sig att lösa frågan internt mellan sig. Om ingen lösning presenteras skall dessa båtplatser istället hyras ut.

HYRA PLATS FÖR KAJAK, SUP M.M
Ställ.jpg

Föreningen har också ett nybyggt ställ för förvaring av kanoter, kajaker, vindsurfingbrädor och SUP-ar. För dig som vill använda stället gäller samma regler och prioriteringsordning som vid bokning av båtplats. Anmäl vad du vill lägga dit och skicka informationen till Robban robban.uhlig@gmail.com.

 

För medlemmar kostar en plats 100 kr per säsong och för hyrestagare av båtplats och övriga 500 kr per säsong. Det finns totalt 14 platser att tillgå och det är går bra att anmäla sig för mer än en plats. Om du har behov av att lägga dit två SUP-ar eller två vindsurfingbrädor som inte är så höga, så bör det räcka att anmäla sig för en plats eftersom varje plats har minst 45 cm friyta på höjden, de översta 4 platserna t.o.m 50 – 60 cm.

bottom of page